Verzending en bezorging

Leveringswijze en -termijn: 

De wijze van levering wordt in de productinformatie bij het artikel en in de bevestigingsmail aangeduid. Fidobel doet het mogelijke om bestelde en gereserveerde producten tijdig te verzamelen in functie van de beschikbare stock. De door Fidobel opgegeven leveringsdata zijn niet bindend.

Indien de leveringsdatum dient te worden gewijzigd, contacteert Fidobel de klant onverwijld, om een nieuwe datum voor te stellen.

Wanneer de afgesproken termijn niet kan worden nageleefd door Fidobel, stelt zij de klant daarvan op de hoogte. Fidobel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-nakomen van de leveringstermijn wanneer dit te wijten is aan overmacht of toe te rekenen is aan een derde. 

De vermelde leveringsdatum is slechts indicatief. Fidobel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering.

  Levertermijn onbekend en niet bestelbaar op de shop
  Levertermijn tot 15 werkdagen

 

Levering op opgegeven (thuis)adres: 

De klant kan tijdens het bestelproces een (thuis)adres opgeven waar de artikelen worden geleverd.

De levering vindt plaats tot aan de voordeur op het gelijkvloers en de klant staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing. De klant brengt Fidobel minstens drie dagen voor de geplande leveringsdatum op de hoogte indien er (grote) evenementen of wegenwerken zijn gepland die een vlotte levering (kunnen) hinderen. De klant moet voorzien in voldoende mankracht om de chauffeur bij te staan bij het uitladen van de grote en/of zware artikelen. De chauffeur/bezorger kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan de klant. 

Wanneer een tweede aanbieding zou nodig zijn omdat de afspraak van levering niet werd nagekomen door de klant, zal Fidobel een bijkomende leveringskost aanrekenen.