Retourneren

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons, Fidobel, via een ondubbelzinnige verklaring via mail op de hoogte stellen van jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, exclusief de eventuele leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen jou altijd terug door middel van overschrijving. Je dient ons uw rekeningnummer schriftelijk te bezorgen; in ieder geval zullen er voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen wel voor jouw rekening.

Je dient het product onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je het product terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Het product dient in originele staat, met intacte verpakking en compleet bij ons aan te komen. Pas dan gaan we over tot terugbetaling.

Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zullen we de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering.

Schade

We doen er alles aan om uw aangekochte producten zorgvuldig te verpakken. Kapot vertrekken ze hier nooit. Toch kan er tijdens het transport altijd iets foutlopen zodat een product beschadigd bij jou aankomt. Daarom is het belangrijk dat je vooraleer je het pakket in ontvangst neemt, het pakket controleert op zichtbare/hoorbare schade. Bijvoorbeeld een ingedeukte of gescheurde doos, of glasgerinkel. Indien dit het geval is dien je het pakket meteen te weigeren en ons hiervan op de hoogte brengen via mail . Voer deze eerste controle ALTIJD uit en laat je niet afschrikken door een gehaaste koerier.

Stelt u achteraf toch nog schade vast? Neem dan meteen foto's van het kapotte product én de verpakking (zowel binnen- als buitenkant van de verpakking). Doe vervolgens melding van de schade via mail en voeg de foto's toe. Zie erop toe dat je de schade aan het product op de foto's effectief kan vaststellen. Wacht niet met het melden van schade, maar doe dit meteen binnen de 7 dagen na aankoop van het product. Dan zorgen wij voor een snelle oplossing.

Garantie

Als je producten aankoopt, heb je recht op een garantieperiode. Garantietermijnen kunnen verschillen van product tot product en van fabrikant tot fabrikant. Daarom vragen wij om ons steeds te contacteren via mail.  Zo kunnen we de meest geschikte oplossing voor jou garanderen.

Onze producten worden in perfecte staat verstuurd en bij normaal gebruik gaan zij heel lang mee. 

Vergeet zeker niet de factuur bij te houden. Dit geldt als garantiebewijs.

Hoe stuur ik producten terug?

Volg deze stappen voor een snel en eenvoudige retourzending !

Stap 1 : Meld via mail dat je jouw product(en) wenst te retourneren (binnen de 14 dagen na ontvangst).

Stap 2 : Gebruik de originele doos om de producten (zorgvuldig) in te pakken of gebruik een andere doos.
Stap 3 : Gebruik het retourdocument dat je kan terugvinden in “mijn account”. Vervolgens klik je op “retourneren”. Plak het bovenste gedeelte op de verpakking en vul het onderste gedeelte gedetailleerd in en stop het in de verpakking.
Stap 4 : Je stuurt het zelf terug naar ons via een te kiezen koerier. Voordelig terugsturen kan via deze link: https://www.goedkooppakket.be/ 
Stap 5 : Het retouradres is Fidobel Belgium, Oude weg 264a, 9870 Zulte, België.
Stap 6 : Als de producten ons in perfecte staat hebben bereikt, gaan we over tot terugbetaling. Voor alles in verband met beschadigingen, herstellingen en garantie verwijzen wij graag naar onze algemene voorwaarden.